#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2
 

Vrijzinnig humanisme 

In wat volgt geven wij een beknopt overzicht van wat wij verstaan onder het vrijzinnig humanisme. Een dergelijke beschrijving kan dus niet volledig zijn. Om deze reden verwijzen wij u graag voor meer informatie door naar de website van deMens.nu

Het vrijzinnig-humanisme is een open levensbeschouwing die een aantal met elkaar verbonden ideeën, waarden en stellingen omvat. Wij lichten er een aantal centrale elementen uit en gaan er kort op in.

De mens als zingever

Waarom leven wij? Wat is goed en kwaad? Wat met onrecht?… Vrijzinnig humanisten geven naar eigen inzicht antwoorden op levensvragen, zonder daarvoor te rade te gaan bij een god of andere autoriteit.

Vrijheid

Ik mag zelf bepalen wat ik belangrijk vind, welke waarden ik nastreef. Ik mag eigen keuzes maken in het leven. Ik mag zelf kiezen hoe ik leef.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid blijheid? Niet zonder verantwoordelijkheid. Wanneer ik zelf kan kiezen, ben ik ook zelf verantwoordelijk. Ik vind dat ik het goed mag hebben, maar niet ten koste van anderen en met respect voor de natuur.

Gelijkwaardigheid

Ik vind de mens belangrijk, maar dan wel alle mensen op dezelfde manier en in dezelfde mate. Wat ik voor mezelf verlang, verlang ik ook voor anderen en wat ik van anderen verwacht, leg ik ook mezelf op.

Verdraagzaamheid

Anders is gewoon. Anders zijn werkt namelijk in twee richtingen: als jij mij anders vindt, vind ik jou anders. Dat maakt de ene niet beter of slechter dan de andere. Anders is niet fout.

   
 
 
 

Algemeen Secretariaat
Frans Geldersstraat 23-25
1800 Vilvoorde
02 / 751.93.48
info@ikwilpraten.be