#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2
 

Over ons 

De Stuurgroep voor Morele Bijstand (SMB) is een lidvereniging van deMens.nu (= Unie Vrijzinnige Verenigingen of UVV). De Overheid erkent de SMB als zendende instantie voor het verzorgen van niet-confessionele morele bijstand in de zorginstellingen. Zodoende staat de SMB in voor de morele bijstand in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

De moreel consulenten van de SMB bieden een luisterend oor aan patiënten, bewoners, kennissenkring en personeel. 

Via onderstaande links kan u extra informatie vinden over de ontstaansgeschiedenis van de SMB, over vrijzinnig humanisme, over de inbedding van de SMB in de georganiseerde vrijzinnigheid en over de grondslagen van de SMB.

 

   
 
 
 

Algemeen Secretariaat
Frans Geldersstraat 23-25
1800 Vilvoorde
02 / 751.93.48
info@ikwilpraten.be