#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2
 

Morele bijstand 

Een opname in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum is voor velen een ingrijpende gebeurtenis. Je kan het gevoel hebben er niet alleen uit te geraken. In een dergelijke situatie kunnen de patiënt/resident, zijn familie en het personeel van de instelling een beroep doen op een vertegenwoordiger van hun levensbeschouwing.

Voor het vrijzinnig humanisme is dit de moreel consulent.

Een moreel consulent luistert naar je verhaal, zonder vooroordelen. Pasklare antwoorden krijg je niet, maar het gesprek geeft je wel de mogelijkheid om de zaken op een andere manier te bekijken. Respect voor wie je bent en wat jij belangrijk vindt, staan hierbij voorop.

Een gesprek is vertrouwelijk en kosteloos.

 

 


Waarvoor kun je bij ons terecht?

Eenzaamheid Verlies Levensvragen/zingeving
Twijfel Rouw Wie ben ik?
Angst Gezondheid Waarom moet mij dit overkomen?
Pijn Autonomie Heeft het (nog) zin?
Onmacht Levenseinde Wat beteken ik?
Relaties Houvast Waar wil ik naartoe?

Dit zijn slechts voorbeelden. Bij ons is alles bespreekbaar, er zijn geen taboes.


Een bezoek aanvragen 

Indien een patiënt of bewoner het bezoek van een moreel consulent wenst, dient hij of zij dit aan te vragen via het keuzeformulier dat bij de onthaalbrochure van de instelling aangeboden wordt. Ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn wettelijk verplicht om dit formulier te overhandigen aan binnenkomende patiënten of bewoners maar u kan het hier ook downloaden.

Nadat de patiënt of bewoner het ingevulde formulier heeft overgemaakt aan het verplegend of verzorgend personeel van de instelling wordt de moreel consulent verwittigd.

   
 
 
 

Algemeen Secretariaat
Frans Geldersstraat 23-25
1800 Vilvoorde
02 / 751.93.48
info@ikwilpraten.be