#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2 #htmlcaption2
 

Getuigenissen 

Ze doen erg hun best hoor, hier in het rusthuis, maar ze jakkeren voort aan een snelheid van 200 per uur! Jij kunt tenminste nog een beetje tijd maken voor een rustig babbeltje….....Je komt toch nog een keertje terug, hé?”
Marleen D.S.

 

“Ik kijk er nu toch wat anders tegenaan… ik denk dat ik het maar eens over een andere boeg zal gooien…Misschien moet ik het wat meer durven loslaten…maar loslaten is niet mijn sterkste punt…. “
Roger V.D.S.“Wat mij elke keer weer verbaast na ons gesprek is dat ik weer energie voel stromen, ik voel me goed begrepen, en dat geeft me moed om door te gaan…”
Patrick V.B.“Na ons laatste gesprek ben ik nog heel lang blijven nadenken over wat je mij vroeg…ik heb die vraag nooit eerder aan mezelf durven stellen, ik ben ze altijd uit de weg gegaan, maar ik zie nu duidelijk dat het antwoord erop cruciaal is voor wat er met mij zal gebeuren…”
Katja S.“Gisteren heb ik bij een bijna 100-jarige, bijzondere, levenslustige, wijze dame een citaat gebruikt waarvan haar oogjes begonnen te blinken. Ze vertelde mij een stuk levensverhaal en besloot “dat ze nooit veel had gehad (bezit) maar dat dat niet erg was”. In een vorig gesprek had ze verteld hoe ze was geëvolueerd tot haar visie op “het leven” waarbij het ging om godsdienst en filosofie. Zij vindt de verdeeldheid in de wereld maar niks, liever werkt ze aan verbinding; verbinding tussen mensen, tussen mensen en dieren, natuur, kosmos, enz…Dat we (nog) niet alles begrijpen hoeft ons streven naar vooruitgang niet in de weg te staan.” En zo kwam me plots een citaat voor de geest van de Cubaanse schrijver José Marti: “wie veel vanbinnen heeft, heeft weinig van buiten nodig.”
Linda G.
moreel consulente ocmw Antwerpen

 

Als vrijwillig moreel consulent ontmoet je een andere EN boeiende dimensie van de patiënt. Je leert een mens kennen zoals hij ECHT is. Je “mag” luisteren naar zijn lijden en verdriet. Je deelt de meest intieme gedachten en gevoelens. Je bent er dan ook totaal voor hem/haar. Uit elke begeleiding krijg je zoveel vriendschap, warmte en moed, zodat je telkens uitkijkt naar de volgende aanmelding.
Christine M.
vrijwillig moreel consulent ASZ Aalst

 

Kunnen wij het verschil maken?
Vanuit een warm menselijk gevoel probeert de moreel consulent hoop, troost, draagkracht, en houvast mee te geven. Als mensen opgenomen worden in een ziekenhuis voelen ze zich vaak verloren en onzeker. Tijdens de persoonlijke ontmoetingen leggen wij de nadruk op oprecht menselijk contact en verbondenheid. Onze bijstand krijgt een eigen gelaat, gesteund op het vrijzinnig humanisme. De moreel consulent benadert iedereen vrij en neutraal en probeert een klankbord te zijn voor allerhande bekommernissen. Wij vertrekken vanuit onze vrijzinnige levensovertuiging, maar in de praktijk wordt dit vertaald als: “pluralistisch”. Wij staan open voor alle culturen, ideologieën en filosofieën die de mens respecteren. Wat ons blijft onderscheiden van anderen is dat we zeer sterk het zelfbeschikkingsrecht van elk individu respecteren. In onze hoogtechnologische maatschappij is het meer dan ooit nodig de nadruk te leggen op de menselijke bijstand. Een humane en behoedzame aanpak kan voor vele patiënten een meerwaarde betekenen. Mensen voelen zich verloren in het “grote” ziekenhuis. Aangepast contact is belangrijk. Indien men gerespecteerd wordt, zich aangesproken en erkend voelt kan er reeds verzachting en rust ontstaan. De ombudsdienst van ons ziekenhuis signaleert als belangrijkste bron van ontevredenheid: “communicatiestoornissen”. Als de patiënt op een humane manier, met warmte, begrip en respect opgevangen wordt kan dit reeds een gevoel van rust en soelaas brengen. Het zal misschien geen wonderbaarlijke genezingen teweegbrengen, maar het kan zeker een verschil maken!
Conny V.
moreel consulent, AZ Sint Jan, Brugge

   
 
 
 

Algemeen Secretariaat
Frans Geldersstraat 23-25
1800 Vilvoorde
02 / 751.93.48
info@ikwilpraten.be