Profiel 

U bent een goed luisteraar, iemand die met aandacht kan luisteren zonder te oordelen.

U kan de ander centraal stellen in een ondersteunend gesprek.

U kan nabij zijn, ook in moeilijkere momenten.

U gaat discreet om met wat men u toevertrouwt.

U bent goed in het leggen van contacten.

U kan zich voorstellen aan de directie en het personeel van een ziekenhuis of woonzorgcentrum om uw dienstverlening kenbaar te maken.

U hebt een uitgesproken vrijzinnig humanistische levensbeschouwing

U wil fungeren als vrijzinnig humanistisch aanspreekpunt binnen een zorginstelling.